Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Paulo Coelho

I don't regret my painful times; I bare my scars as if they were medals. I know that freedom has a high price, as high as that of slavery; the only difference is that you pay with pleasure and a smile, even when that smile is dimmed by tears.

Δεν υπάρχουν σχόλια: